Kontakta konsulten

Elin Hilding
Mobil 070-974 88 70

Hilding HR Konsult AB
Org.nr. 556903-8143

Elin Hilding - Din HR-konsult

Affärsdriven, lösningsfokuserad och prestigelös beteendevetare med stor erfarenhet av såväl operativt som strategiskt HR-arbete. Elin har arbetat brett inom området men har sin tyngd som specialist inom rekrytering, arbetsrätt, chefsstöd, personaladministration och förhandlingar.

Uppdrag
Nedan följer exempel på uppdrag/projekt som Elin arbetat med under sin karriär:
 • Avveckling och omställning av personal på både chefs- och medarbetarnivå.
 • Rekrytering samt även upphandlat och implementerat rekryteringsverktyg.
 • Personalplanering och schemaläggning.
 • Rehabiliteringsärenden.
 • Lönerevision samt framtagning och implementering av ny lönestruktur.
 • Processledare vid konflikthantering i arbetsgrupper.
 • Personaladministration. Upprättande av policys, regelverk och riktlinjer, befattningsbeskrivningar, personalhandbok, anställningsavtal, konsultavtal, m.m.
 • Tagit fram rutiner för både det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskyddsarbetet samt inrättat rutiner för skyddskommittéarbetet.
 • Genomfört diverse workshops för flertalet grupper av olika storlek på både medarbetar-, styrelse- och ledningsgruppsnivå.
 • Medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar.
 • Ledarskapscoachning och karriärrådgivning.
Utbildning
 • Fil.kand. Sociologi, inr. Arbete, organisation och personal. Biämnen: företagsekonomi, arbetsrätt, pedagogik
 • Div. fortbildningar inom arbetsrätt, SAM, svåra samtal, processledarskap, m.m.
Kurser/Certifieringar
 • Personlighetstestet JobMatchTalent
Språk
 • Svenska – modersmål
 • Engelska – mycket bra
Referensuppdrag
Läs ett utdrag ur genomförda referensuppdrag längst ner på den här sidan.
Användarnamn
Lösenord