Hilding HR Konsult AB tar hand om er organisations personalfrågor
Små och medelstora företag har inte alltid råd eller kompetensen att driva en egen HR-avdelning. Behovet av extrahjälp inom personalområdet kan uppstå vid tillfälliga arbetstoppar samt vid planerad eller oplanerad frånvaro. Hilding HR tar hand om er organisations personalfrågor, både strategiska och operativa under kortare eller längre tid.

Interimslösningar

Under tillfälliga vakanser och arbetstoppar är Hilding HR till er hjälp. Anlita en kompetent interimschef som håller ställningarna under en övergångsperiod.

Workshops

I samband med omgrupperingar i personalgruppen behövs ibland en insats för att få alla med på tåget. Hilding HR genomför workshops anpassade efter just era behov. Det kan röra sig om exempelvis gruppdynamik, kommunikation, feedback eller konflikthantering.

Läs mer om konsulten

Hilding HR har erfarenheten och kompetensen att stötta ditt företag med personalfrågorna. Läs mer om konsulten och vilka typer av uppdrag som genomförts hittills.
Användarnamn
Lösenord