Hilding HR Konsult AB hjälper andra företag med deras personalfrågor
Hilding HR tar hand om ditt företags personalarbete så att du kan koncentrera dig på kärnverksamheten.
 
Till Hilding HR vänder du dig om du vill ha hjälp med att genomföra en medarbetarundersökning eller de årliga medarbetarsamtalen, ta fram eller uppdatera olika personaldokument såsom introduktionsprogram, personalhandbok eller policys samt se över personalrutiner och -processer. Kanske vill du avlasta din personalavdelning under kortare eller längre tid? Eller har ditt företag problem och konflikter i personalgruppen?
 
Hilding HR kan du anlita på kortare eller längre tid på hel- eller deltid, allt utifrån ditt företags behov och önskemål. Hilding HR har erfarenhet av arbete på både strategisk och operativ nivå. Modeller och teorier vi utgår från är väl kända och beprövade.

Hilding HR utgår från Uppsala men tar även uppdrag på andra orter i Mellansverige.
 

Fokus på ökad lönsamhet
Hilding HR Konsult vet att två steg framåt i utvecklingen ofta börjar med ett inledande steg bakåt. Vi hjälper ert företag att se nuläge och framtida möjligheter samt stöder er i planering och genomförande av omorganisationer till struktur och framgång. Allt arbete skall syfta till att öka lönsamheten, och att satsa på personalen är det första steget till en välmående organisation.

Referensuppdrag

HR-konsult, privat företag
HR Business Partner, börsnoterat privat företag
Processledare, statlig myndighet
HR-chef, privat internationellt företag
HR-konsult, ideell organisation
Personalsamordnare, börsnoterat privat företag
Personalplanerare, privat företag
Beteendevetare för IT-projekt, privat företag
Genomförare av workshops, privat företag
Utbildare/föreläsare, föreningsdriven verksamhet
Rådgivare vid medarbetarundersökning, statlig myndighet
Coach, privat företag med uppdrag åt statlig myndighet

Vad betyder egentligen HR?

HR är en förkortning av Human Resources och betyder ungefär "mänskliga resurser". Det syftar på hur organisationer arbetar strategiskt och operativt med sina personalresurser.
Användarnamn
Lösenord