Workshops för personalgrupper
I samband med omgrupperingar i personalgruppen behövs ibland en insats för att få med alla på tåget. Hilding HR genomför workshops anpassade efter just era behov. Det kan exempelvis röra sig om gruppdynamik, kommunikation, feedback eller konflikthantering.
 
En annan anledning till att genomföra en halv- eller heldag med arbetsgruppen kan vara för att höja moralen och produktionsnivån. Genom att stärka gemenskapen i gruppen och få medarbetarna att tänka utanför sin egen insats, ökar ansvarskänslan och därmed även arbetsinsatsen.

Med fördel startar arbetet med att alla i gruppen genomför ett personlighetstest med fokus på utveckling, motivationsprofil och ledartyp.
 

Nu vet jag hur jag kan vara en bättre medarbetare!
- deltagare i workshop om kommunikation och feedback

Bra för gruppen!
- deltagare i workshop om eget ansvar på arbetsplaten

En aha-upplevelse som sätter igång ett positivt tänkande!
- deltagare i workshop om gruppdynamik
Användarnamn
Lösenord